cze

II Konferencja Naukowa

planKonferencjiW dniu 05.06.2018 r. w Warszawie, odbyła się II Konferencja Naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Agri Plus. Uczestników Konferencji przywitał Dyrektor Produkcji Warchlakarni i Tuczarni, lek. wet. Paweł Iskrzak. W swoim wystąpieniu, podkreślił jak ważne w pracy lekarza weterynarii jest nieustanne kształcenie i poszerzanie swojej wiedzy. Przypomniał, że idea konferencji i całego projektu jest tak przemyślana, żeby słuchacze mogli zdobyć nową wiedzę, usystematyzować tą którą posiadają, oraz wrócić do podstaw, o które lekarzom z kilkuletnim stażem nie zawsze wypada zapytać. W konferencji uczestniczyli specjaliści pracujący w Agri Plus, studenci weterynarii z Warszawy, Poznania, Wrocławia oraz Olsztyna, obecni byli również przedstawiciele prasy branżowej. Wśród zaproszonych gości obecny był między innymi Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z Wrocławia.
IMG_1908Konferencja, wzorem poprzedniej, została podzielona na dwa panele tematyczne. W pierwszej części, światowej sławy prelegenci podzielili się swoją wiedzą dotyczącą cirkowirusa świń. Panel rozpoczął Prof. Zygmunt Pejsak, w wystąpieniu „Najnowsze dane na temat cirkowirusów świń”. Profesor przybliżył historię wirusa, podkreślił, że „PCV-2 nie jest nowym wirusem a PMWS nie jest nową chorobą!”. Przeprowadził słuchaczy przez epidemiologię, patogenezę, oraz opowiedział o objawach klinicznych zarażenia cirkowirusem. Profesor wiele uwagi poświęcił diagnostyce i czynnikom determinującym wystąpienie objawów. Profesor Pejsak w swojej prezentacji podkreślił, że wirus jest koniecznym, ale niewystarczającym czynnikiem do wywołania klinicznej postaci choroby.

 

IMG_1930Temat kontynuował, światowej sławy specjalista, Enrique Marco Granell, w asyście Bogusława Zakrzewskiego, lekarza weterynarii współpracującego z firmą MSD. Enrigue Marco nakreślił praktyczne aspekty PVC2. Opowiedział o wpływie strategii zarządzania, żywienia, genetyki oraz bioasekuracji na występowanie wirusa. Podjął również temat szczepień ochronnych przeciwko PCV2.

 

IMG_1975Blok tematyczny zamykała lek. wet. Magdalena Czaplińska z Agri Plus. Opowiadała o PCV2 w praktyce, czerpiąc z doświadczenia własnego oraz koleżanek i kolegów z firmy. Magda oparła swoją prezentację na badaniach prowadzonych na jednej z ferm macierzystych Agri Plus. Przedstawiła również wyniki badań przeprowadzonych we współpracy z SGGW nad dynamiką krążenia i ewolucją cirkowirusa świń typu 2 na polskich fermach świń.

 

IMG_1983Drugi Panel dotyczący immunologii otworzyła prof. Anna Rząsa. Przybliżyła słuchaczom temat możliwości i perspektyw wykorzystania białek ostrej fazy w monitoringu zdrowia stada świń. Pani Profesor opowiedziała o własnych badaniach nad białkami ostrej fazy oraz przedstawiła artykuły z prasy światowej dotyczące badań nad BOF.

 

IMG_1991Temat analizy dynamiki BOF, kontynuował lek. wet. Marek Czerniecki, opierając się na badaniach, prowadzonych pod opieką profesor Anny Rząsy, opartych na monitoringu stanu zdrowia świń na fermach Agri Plus. Marek zreferował badania prowadzone na pięciu fermach spółki.

 

IMG_1923W programie Konferencji był również przewidziany wykład specjalny prof. Zygmunta Pejsaka dotyczący Bioasekruacji. Profesor w swoim wystąpieniu przyznał, że przez lata pracy, nabierając doświadczenia, doszedł do wniosku, że dobrostan i bioasekruacja jest podstawą w hodowli zwierząt. Po każdym z wykładów był czas na pytania od publiczności. Po niektórych z nich rozpętały się iście akademickie dyskusje. 
IMG_1873!Na zakończenie, Paweł Iskrzak w krótkim wystąpieniu podsumował Konferencję. Podkreślił, za profesorem Pejsakiem, że rolą lekarza weterynarii w dzisiejszych czasach jest dbałość o efektywność produkcji oraz dawanie przykładu hodowcom zwłaszcza w zakresie bioasekuracji. Zaprosił wszystkich do uczestnictwa w III Konferencji Naukowej, która odbędzie się w grudniu we Wrocławiu. Dyrektor złożył również szczególne podziękowania na ręce Pana Grzegorza Świerczyńskiego z firmy MSD Animal Health, za pomoc w organizacji Konferencji.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie oraz pragniemy serdecznie zaprosić do uczestnictwa w kolejnych edycjach konferencji.

Agnieszka Bełza, Anita Heinrychowska
Zespół Uniwersytetu Agri Plus

 

II Konferencja Naukowa