Sprzedaż Tuczników i Macior

Posiadamy w ciągłej sprzedaży tuczniki selekcyjne, loszki selekcyjne oraz maciory selekcyjne. Podstawowym kryterium, branym pod uwagę przy ustalaniu ceny sprzedaży, jest waga żywa.

Tuczniki selekcyjne (60-80 kg)

Loszki lekkie (100-129 kg)

Loszki ciężkie (130-150 kg)

Maciory (powyżej 150 kg)

Warunkiem zakupu jest dokonanie pełnej przedpłaty na nasze konto przed załadunkiem. Nie stosujemy żadnych potrąceń ani upustów. Minimalny zakup nie może być mniejszy niż 60 sztuk.