Tucz Farmerski GFM

nowa droga w Tuczu Farmerskim Agri Plus

Agri Plus wprowadziło również drugi model kontraktu farmerskiego – Tucz GFM, gdzie wysokość przychodów zależy od wypracowanych wyników produkcyjnych. Bierzemy pod uwagę: łączny przyrost, współczynnik zużycia paszy, śmiertelność, koszty usług weterynaryjnych oraz prawidłową sprzedaż tuczników do zakładów mięsnych. W kontrakcie tym za osiągnięcie bardzo dobrych wyników produkcyjnych wskazanych powyżej rolnik może uzyskać przychód sięgający 57,50 zł za każdego sprzedanego tucznika. W przypadku niekorzystnych wyników hodowca i tak otrzyma gwarantowaną, wcześniej ustaloną stawkę bazową.