Zasady transportu

Przewóz trzody chlewnej w Agri Plus odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Europy(WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97. Dla zapewnienia wysokiej zdrowotności zwierząt, Agri Plus przewozi zwierzęta zgodnie z procedurami Bioasekuracji, które zawierają szczegółowe instrukcje mycia i dezynfekcji środków transportu oraz prawidłowego przemieszczania się pojazdów między fermami.