Standard chlewni

Podstawowym warunkiem, jaki muszą spełniać nasze stada, jest zachowanie dobrostanu zwierząt na najwyższym poziomie, często ponad przepisowe minimum. Poprzez gruntowne remonty i przebudowy wszystkie obiekty zostały wyposażone zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami.

Zgodnie z przepisami, wszystkie fermy muszą być ogrodzone a zwierzęta utrzymywane w zamkniętych budynkach. Ma to na celu zabezpieczenie zwierząt przed groźnymi patogenami przenoszonymi przez ludzi oraz dzikie zwierzęta.

Naszym zwierzętom zapewniamy:

  • stały i łatwy dostęp do wody i paszy, zgodnie z zapotrzebowaniem fizjologicznym
  • odpowiednią powierzchnię bytową, zapewniającą swobodę ruchu
  • odpowiednie warunki mikroklimatu, w tym temperaturę, wilgotność oraz wymianę powietrza
  • natężenie światła na właściwym poziomie w zależności od grupy produkcyjnej
  • doświadczoną opiekę nad zwierzętami
  • naszą pasję