Organizacja pracy

Doskonałe rezultaty osiągamy dzięki wypracowanemu przez lata modelowi organizacji pracy i ciągłego szkolenia pracowników.

Na każdej fermie mamy dwa współpracujące ze sobą zespoły. Zespół wyspecjalizowany w rozrodzie i zespół zajmujący się prosiętami i maciorami w okresie okołoporodowym. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na fermach macierzystych postępują ściśle według standardów zawartych w Procedurach Produkcyjnych Agri Plus.

Nad pracą tych zespołów stale czuwa kierownik fermy. Jest on odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie całej fermy.

Pracę grupy ferm nadzoruje z ramienia Agri Plus Kierownik Produkcji Ferm Macierzystych, który w swoich działaniach podlega Koordynatorowi Produkcji Ferm Macierzystych.

Schemat ten pozwala na ujednolicenie procesu produkcyjnego, łatwiejszą analizę, szybką reakcję naprawczą i skuteczniejsze działania korygujące.