Uprawy

W naszym gospodarstwie uprawiamy przede wszystkim zboża:

  • pszenica ozima ok. 450 ha,
  • pszenżyto ozime ok. 1 200 ha,
  • jęczmień ozimy ok. 700 ha,
  • jęczmień jary ok. 500 ha,
  • żyto ozime ok. 1600 ha,

Zebrane zboża zagospodarowujemy we własnych mieszalniach pasz.

Ponadto uprawiamy rośliny okopowe tj. buraki cukrowe na areale ponad 400 ha, rośliny oleiste tj. rzepak ozimy na areale ok. 1 000 ha oraz kukurydzę na ziarno na powierzchni ok. 1 200 ha.

Dysponujemy również sporym zapleczem magazynowym, posiadamy łącznie 14 000 m2 powierzchni magazynowych a także ponad 50 silosów o pojemności 6000 ton.