Nawożenie

Dział produkcji roślinnej zajmuje się również rolniczym wykorzystaniem obornika i gnojowicy oraz transportem tej ostatniej do biogazowni.

Gnojowica, jest znakomitym nawozem naturalnym. Jej produkcja w Polsce znacząco wzrosła w ostatnich latach. Dobrze przygotowana gnojowica jest doskonałym nawozem naturalnym pokrywającym potrzeby pokarmowe roślin uprawnych. Pozwala to na redukcję przemysłowo wytwarzanych nawozów sztucznych. Wartość nawozowa gnojowicy zależy przede wszystkim od żywienia zwierząt i stopnia rozcieńczenia odchodów wodą a wykorzystanie w niej zawartych składników pokarmowych w znaczącym stopniu zależy od jej sposobu aplikacji. Postawiło to przed polskim rolnikiem nowe wyzwania. Gnojowica coraz częściej znajduje również zastosowanie w licznie powstających biogazowniach jako jeden z głównych komponentów do produkcji czystej energii.

Znaczna część prosiąt na naszych fermach warchlakowych utrzymywana jest w systemie ściółkłowym. Dzięki temu powstaje ceniony nawóz-obornik, który grupa roślinna zagospodarowuje na naszych polach. Obornik jako tradycyjny, wieloskładnikowy nawóz naturalny był od zawsze stosowany w rolnictwie. Poza wartościami odżywczymi poprawia także strukturę gleby.