Nasza Misja

Nasze podstawowe wartości

MISJA

Prowadzenie hodowli trzody chlewnej razem z najlepszymi hodowcami poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem dla wspólnego rozwoju.

NASZE WARTOŚCI

Dobrostan zwierząt

Naszym celem jest hodowla zdrowych zwierząt. Mamy ambicję, by przodować w dziedzinie właściwej hodowli, w jak najlepszych warunkach. Aby to osiągnąć staramy się spełniać wszystkie wymogi dobrostanu zwierząt na każdym etapie hodowli. Wspieramy także finansowo naszych kontrahentów w osiągnięciu przez ich obiekty jak najwyższych standardów.

Współpraca z najlepszymi hodowcami

Do współpracy przy hodowli zwierząt zapraszamy hodowców, którzy chcą się rozwijać i dla których chów i hodowla zwierząt to pasja. Opieramy się na wzajemnym zaufaniu. Oferujemy niezbędne wsparcie merytoryczne, profesjonalną opiekę weterynaryjną, zbilansowane pasze na każdy etap produkcji.

Ochrona środowiska

Poprzez zintegrowaną produkcję potrafimy wpływać pozytywnie na otaczające nas środowisko. W ramach dostępnych rozwiązań, środków i zasobów jesteśmy w stanie zmniejszać zużycie wody, energii, emisji gazów cieplarnianych oraz ilości odpadów stałych. Posiadamy certyfikat ISO 14001- System zarządzania środowiskowego dla hodowli oraz certyfikat ISO 22000 dla produkcji pasz.

Pozytywny wpływ na społeczności lokalne

Działamy w całej Polsce, natomiast pracujemy ze społecznościami lokalnymi. Mamy bliski kontakt z naszymi hodowcami i pracownikami dlatego wspieramy dzieci i młodzież szkolną wieloma projektami jak: dodatkowe posiłki w szkołach czy zakupy sprzętu szkolnego i pomocy naukowych. Organizujemy społeczne działania takie jak „Sprzątanie Świata” czy „Badanie Czystości Wód”. Z lokalnymi społecznościami i władzami jesteśmy współgospodarzami corocznych festynów i dożynek.

Fundacja Smithfield Polska prowadzi program stypendialny dla dzieci naszych pracowników i hodowców uczących się w szkołach średnich i wyższych

Bycie cenionym pracodawcą

Siłę i rozwój firmy zawdzięczamy naszym pracownikom, współpracownikom i hodowcom. To dzięki nim jesteśmy największą tego typu firmą w Polsce. Jednym z naszych priorytetów jako Pracodawcy jest dbanie o naszych pracowników poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa i rozwoju. Wprowadziliśmy specjalne projekty związany z zachowaniem zasad BHP oraz z rozwojem zawodowym.

Czynimy wszystko, aby być „pożądanym Pracodawcą” oferującym ciekawą i bezpieczną pracę.