O Agri Plus

Najlepszym Tucz Farmerski w Polsce

Agri Plus jest wiodącym producentem trzody chlewnej w Polsce. Działalność Spółki obejmuje zintegrowaną z działem trzody chlewnej produkcję roślinną i produkcję pasz. Celem Agri Plus jest uzyskiwanie najwyższej jakości żywca wieprzowego przy jednoczesnym zachowaniu troski o środowisko naturalne. Priorytetem jest harmonijna współpraca z gospodarstwami rodzinnymi, których hodowle stanowią bardzo ważną część naszej działalności. Agri Plus prowadzi pełną hodowlę trzody w oparciu o stada macior, stację knurów, odchowalnie prosiąt oraz tuczarnie. Działalność Agri Plus swoim zasięgiem obejmuje teren prawie całej Polski.

Na wszystkich etapach naszą produkcję prowadzimy w oparciu o polskich hodowców. Od wielu lat współpracujemy w ramach umów z gospodarstwami indywidualnymi, spółdzielniami, a także grupami producentów, których gospodarstwo rolne jest położone w Polsce. Naszym celem jest stworzenie dużej grupy zadowolonych kontrahentów, którzy dzięki stałej poprawie wyników zwiększają dochody swoich gospodarstw. W ramach umów wzajemnych pomagamy hodowcom w poprawie warunków w ich obiektach. Równocześnie dbamy o uzyskanie produktów najwyższej jakości. Nasza działalność oparta jest o najwyższe standardy dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. W naszej działalności rolniczej i hodowlanej bazujemy na koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Agri Plus od 2000 roku rozwija hodowlę trzody chlewnej w Polsce, również w oparciu o własny model Tuczu Farmerskiego. Jest to pierwsza tego typu bezpieczna i stabilna oferta współpracy dla polskich hodowców. Tucz Farmerski Agri Plus zakłada wsparcie hodowców w prowadzonej przez nich działalności rolniczej, polegającej na hodowli warchlaków lub tuczników, zmierzającej do uzyskania najlepszych efektów hodowlanych. W modelu tym rolnik samodzielnie zakupuje prosięta lub warchlaki, a także najwyższej jakości pasze pełnoporcjowe i następnie prowadzi hodowlę zwierząt, na terenie swojego gospodarstwa. Hodowla prowadzona jest przez rolnika w imieniu własnym, przy aktywnym wsparciu Agri Plus polegającym na umożliwieniu korzystania z pomocy grupy specjalistów z zakresu weterynarii i zootechniki.

Hodowca jest niezależny od sytuacji na rynku, cen pasz i żywca, a swoje zyski z produkcji zwierzęcej może poprawić stosując do żywienia zboża z własnej uprawy, zakupując do ich hodowli jedynie koncentraty.

Agri Plus to:

  • Sprzedaż: ponad 1,2 miliarda PLN ( 2016 r)
  • Zatrudnienie: blisko 800 osób
  • Prawie 1000 hodowców indywidualnych
  • Prawie 1 200 000 miejsc odchowu i tuczu
  • 6 własnych wytwórni pasz zlokalizowanych w różnych częściach kraju