Kontakt

Osoby zainteresowane pracą w naszej Firmie prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy: rekrutacja@agriplus.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Agri Plus Sp. z o.o.
Dział Personalny
Ul. Marcelińska 92
60-234 Poznań

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (061) 665 79 60

Aplikacje będą przekazane bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za proces rekrutacji i wzięte pod uwagę podczas poszukiwania nowych pracowników.

Informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy również o nieprzesyłanie oryginałów dokumentów.